Welkom

db/a consultants analyseert de te hoge geluidniveaus en adviseert hoe geluidsoverlast door o.a. industrielawaai, verkeerslawaai, raillawaai, muziekgeluid, recreatielawaai, bouwlawaai en landbouwlawaai kan worden gereduceerd.

db/a consultants verricht eerst geluidmetingen met rechtsgeldig gekalibreerde geluidmeetapparatuur. Volgens de voorschriften van de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ (HMRI II) berekent het Geomilieu rekenmodel de geluidniveaus. Het rapport van het akoestisch onderzoek toetst aan de normstelling en adviseert over de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Voor adviezen inzake de luchtkwaliteit wordt STACKS software gebruikt. STACKS-G berekent de geurverspreiding en GeoSTACKS de immissieconcentraties van fijnstof en stikstof. Met AERIUS Calculator wordt de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden afgeleid.

Familiebedrijf

db/a consultants, een familiebedrijf met ruim 25 jaar ervaring, heeft vele grote en kleine opdrachtgevers, in heel Nederland, geadviseerd.

Wilt u meer informatie of u een vrijblijvende prijsopgave voor uw project? Neem dan gerust contact op.

Specialismen

Categorieën

  • Industrielawaai
  • Verkeerslawaai
  • Hondenkennels
  • Muziek- en recreatielawaai
  • Geluidwering en geluidisolatie
  • Geluid meten op de werkplek
  • Fijnstof
  • Geurverspreiding
  • Stikstofdepositie