Industrielawaai

Industriële activiteiten, machines en installaties, koelcompressoren, dakinstallaties, compressoren, ventilatoren, heftrucks en verkeersbewegingen van voertuigen etc. produceren geluid waarvan woningen in de directe omgeving geluidhinder kunnen ondervinden.
Voor het oprichten en veranderen van een industriële inrichting is een omgevingsvergunning noodzakelijk. De vergunningverlener beoordeelt aan de hand van een akoestisch onderzoek of het geluid dat de inrichting in de omgeving veroorzaakt binnen de normstelling past.

Uitgaande van geluidmetingen, bronsterkten en de kadastrale situatie wordt een industrielawaai overdrachtsmodel opgesteld dat de geluidsbelasting bij de dichtstbijzijnde woningen en/of op controlepunten berekent. Het meten van de geluidniveaus van de installaties is meestal de eerste stap. Als een bedrijf nog niet aanwezig is wordt uitgegaan van kengetallen voor de geluidproductie of van technische gegevens van toe te passen installaties.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken en geluidsadviezen. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.