Rekenen VL

Een projectbesluit of een bestemmingsplan voorziet vaak in de bouw van geluidsgevoelige bebouwing binnen de geluidszone van een weg. De Wet geluidhinder bepaalt dat voor die bebouwing grenswaarden voor de maximaal toelaatbare geluidniveaus in acht genomen moeten worden. In samenhang met de bestemmingsplan procedure is een akoestisch onderzoek daarom verplicht.

Met Geomilieu wordt op basis van de plattegrondsituatie een rekenmodel opgesteld en het wegverkeerslawaai berekend. Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van Google Earth, en overige digitale bestanden, om de geometrie van de rekensituatie zo getrouw mogelijk modelleren.

De optredende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer kan worden getoetst aan de normstelling. Na het verkrijgen van eventueel benodigde hogere waarde kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.