Agrarisch bedrijf

Bij agrarische bedrijven wordt o.a. geluid geproduceerd door ventilatoren en luchtwassers, de melkmachine en de melkkoeling, de verkeersbewegingen van de voertuigen voor het brengen van het voer, het transport van de dieren en de mest en de laad- en losactiviteiten.

De vergunningverlener zal bij de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning om een akoestisch rapport vragen dat onderzoekt welke geluidsbelasting van de omgeving, vanwege alle activiteiten in en om de inrichting, optreedt. In de vergunning worden geluidgrenswaarden opgelegd op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen en het onderzoek moet nagaan of en hoe aan die grenswaarden kan worden voldaan. Verlangd wordt de toepassing van doelmatige afschermende maatregelen (Best Beschikbare Technieken BBT) om de geluidsbelasting van de omgeving vanwege de inrichting te beperken.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken en verstrekte adviezen. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.