Rekenen algemeen

Het verwachte geluidniveau op de gevel, cq de geluidsbelasting van de gevel, van een woning wordt berekend met een rekenmodel voor de geluidsoverdracht. Bij industrielawaai bepalen primair de geluidproductie van de activiteiten, de apparatuur bij het bedrijf en de afstand tot het bedrijf, welke geluidniveaus uiteindelijk optreden. Voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van een industriële inrichting worden in vergunningen grenswaarden opgenomen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), het maximale geluidniveau (LAmax) en de indirecte hinder het (LAeq) geluidniveau.

Voor verkeerslawaai berekeningen is van belang het aantal en de soort motorvoertuigen, de rijsnelheid, de aard en de vormgeving van de weg, en de demping vanwege de afstand, bodem en afscherming. Verkeerslawaai wordt uitgedrukt in Lden en weergegeven in dB.

Uitgaande van de plattegrondsituatie wordt het rekenmodel met behulp van het PC-programma Geomilieu opgesteld. Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van Google Earth, en overige digitale bestanden, om de geometrie van de rekensituatie zo getrouw mogelijk modelleren. Door op een puntenraster te rekenen kunnen de resultaten als geluidcontouren in kleuren worden gepresenteerd.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.