Meten verdringerpomp

Mesttankauto’s worden ingezet om bij intensieve veehouderijen de mest af te voeren. Het overpompen van de mest uit de mestput in de tankauto duurt ca 15 minuten en kan bij omwonenden geluidhinder veroorzaken. In de berekening van de geluidoverdracht naar de omgeving moet de bronsterkte (het geluidvermogenniveau) van de verdringerpomp bekend zijn. Deze wordt afgeleid uit het geluidniveau dat tijdens het pompen op korte afstand van de mesttankauto wordt gemeten.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken en verstrekte adviezen. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.