Stikstofdioxide

Stikstofdioxide NO2 (en zwaveldioxide SO2) worden o.a. uitgestoten door zware voertuigen en/of stationaire motoren op het terrein van inrichtingen en door verkeer op autosnelwegen en op wegen in stedelijke omgeving.
De GeoSTACKS module binnen Geomilieu berekent verspreiding en de depositie van stikstof.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken om de immissieconcentraties in de directe omgeving te berekenen en te toetsen aan de normstelling. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.