Situatie

Het arbobesluit stelt dat de geluiddosis waaraan werknemers tijdens een 8-urige zijn blootgesteld maximaal 80 dB(A) mag bedragen.

Aanpak

Meten geluidniveaus op de werkplek. Correcties op basis van werkzaamhedenanalyse en afleiden van beoordelingsniveaus.

Resultaat

Afleiden bronmaatregelen als Best Beschikbare Technieken (BBT) wanneer niet aan de normstelling wordt voldaan.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.