Geluid op de werkplek

Het Arbeidsomstandighedenbesluit reguleert het toelaatbare geluidniveau op werkplekken. Het Besluit omschrijft de definities van de piekgeluidsdruk LC,piek en van de dagelijkse en de wekelijkse blootstelling aan geluidniveaus (LEX,8h).
Geluid op de werkplekken wordt gemeten in de gehoorzone (dicht bij de oren) van de medewerker. De dagdosis wordt gevormd door de gesommeerde geluidniveaus na tijdcorrecties voor de individuele exposities.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken en verstrekte geluidsadviezen. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.