Rekenen RL

Het spoorwegennet van Nederland is volgens het Besluit Geluidhinder ingedeeld in akoestische trajecten. Binnen één traject zijn het aantal sporen en de treinintensiteit doorgaans constant. Voor elke spoorlijn zijn geluidszones geïntroduceerd die het gebied aangeven waarbinnen een zekere mate van geluidsoverlast is te verwachten. De breedte van de geluidszone verschilt per traject en is afhankelijk van de intensiteit, het type treinen en de bovenbouw. Deze zonebreedtes zijn per traject aangegeven op een zonekaart.

De rekenmodule raillawaai (RLM2) binnen Geomilieu rekent in overeenstemming met de Standaard Rekenmethoden II en 2 (RMR-1996 en RMR-2012) zoals beschreven in de Reken- en meetvoorschriften. De spoorgegevens voor de berekeningen worden genomen uit het akoestisch spoorboekje (ASWIN). Voor het opzetten van de rekenmodellering wordt gebruik gemaakt van de bestektekening van de bouwaanvraag, kadastrale kaarten en situatiefoto’s van ‘Google Earth’. De figuur geeft een typische rekensituatie.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.