Situatie

Bij het opstellen of herzien van een bestemmingsplan of bij het nemen van een projectbesluit moeten, voor woningen en/of andere geluidgevoelige bestemmingen die door dat plan of besluit binnen de zone van een weg kunnen worden gerealiseerd, de maximaal toelaatbare geluidniveaus van de Wet geluidhinder in acht worden genomen. In samenhang met de bestemmingsplan procedure is een akoestisch onderzoek daarom verplicht.

Aanpak

Met Geomilieu wordt op basis van de plattegrondsituatie een rekenmodel opgesteld en het wegverkeerslawaai berekend. Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van Google Earth, en overige digitale bestanden, om de geometrie van de rekensituatie zo getrouw mogelijk modelleren.

Resultaat

De optredende geluidsbelasting vanwege het wegverkeer kan worden getoetst aan de normstelling. Eerst na het volgen van de eventueel benodigde hogere waarden procedure kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

yellow_cabs_new_york

Madison Square Garden

New York