Situatie

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften en prestatie- eisen voor geluid, geluidsisolatie en geluidwering waaraan nieuwe bouwwerken, zoals woningen, kantoren e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen.

Oplossing

De geluidwering van de externe scheidingsconstructie moet er voor zorgen dat het geluid binnen het verblijfsgebied (en de verblijfsruimte) niet hoger is dan 33 dB.

Resultaat

db/a consultants maakt, uitgaande van de geluidsbelasting van de gevel, berekeningen en toetst deelconstructies, kierdichtingen en ventilatie oplossingen.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.