Geluid meten

Geluidmetingen geven een eerlijk antwoord op de vraag of een klacht over geluidshinder gegrond is. Wel is hierbij van belang dat geijkte meetapparatuur wordt gebruikt en dat de geluidbron tijdens de meting op representatieve wijze in werking is.

Geluid berekenen

Metingen bij de klager zijn vanwege stoorlawaai vaak onvoldoende betrouwbaar. Een betere oplossing is dan het meten van de geluidniveaus dicht bij de gewraakte bronnen en vervolgens te berekenen welke geluidniveaus op afstand, tijdens de representatieve bedrijfssituatie, optreden.

Apparatuur

Met onze periodiek gekalibreerde meetapparatuur kunnen rechtsgeldige metingen worden verzorgd.

Software

db/a consultants heeft de licenties om de erkende Geomilieu software te gebruiken voor het berekenen van de geluidoverdracht volgens wettelijke voorschriften.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgaaf voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.