Meten geluidniveaus

Bij een drukkerij zuigt een krachtige centrifugaalventilator papierresten door een zuigleiding in een op het dak geplaatste roterende trommel. Na het scheidingsproces valt het verzamelde papier in een persblok die het vervolgens in een container perst. Een vrachtauto haalt de containers weg en plaatst een nieuwe. De omschreven installatie en de transporthandelingen daaromheen veroorzaken geluidhinder bij de dichtstbijzijnde woningen.

Op basis van geluidmetingen en overdrachtsberekeningen is de benodigde geluidreductie bepaald en heeft de leverancier een omkasting gedimensioneerd. Een controlemeting daarna wijst uit dat aan de normstelling in de omgevingsvergunning wordt voldaan.

Overtuig u van onze expertise door in de cases te kijken naar het scala van uitgevoerde onderzoeken en verstrekte geluidsadviezen. Wilt u meer informatie? Of wilt u een prijsopgave voor uw probleem? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.