MERCON Steel Structures B.V. aan de Merwede te Gorinchem ontwerpt, fabriceert, monteert en repareert grote staalconstructies voor o.a. opslag van vloeistoffen en gassen, voor verkeersdoeleinden, energievoorziening en olie- en gaswinning. De huidige milieuvergunning is onvoldoende aktueel en een nieuwe aanvraag wordt opgesteld.

Rond het industrieterrein ‘Avelingen Oost’ ligt een Wet Geluidhinder geluidzone. Met een akoestisch onderzoek is vastgesteld welke individuele geluidbijdrage de installaties van Mercon en de activiteiten bij Mercon leveren.