In de ontwerpfase van het plan voor het bouwen van het Zorgcentrum De Hilverhoeve te Hilvarenbeek zijn berekeningen gemaakt om de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de nabijgelegen wegen te bepalen.

De orientatie van de bouwmassa’s moest worden gewijzigd om de geluidgevoelige onderdelen van het plan af te schermen.

Het carehotel met de poliklinieken is parallel aan de weg geprojecteerd. Daarachter staan haaks de zorggebouwen. Een 6 meter hoge geluidwal zorgt er voor dat 24 2^1 kapwoningen in de beschutting staan.