Een inrichting voor het bewerken en verwerken van mest produceert geluid naar de omgeving. Geluidbronnen zijn:

  • Mesttankauto’s voor de aanvoer van mest en de afvoer van het concentraat;
  • Verdringerpompen die de mest en het concentraat verpompen.
  • Vrachtautocombinatie afvoer van rulle fractie. Een shovel/wiellaadschop laadt de combinatie, zie foto.
  • Uitstraling gebouw mestverwerking. De bronsterkte van de puntbronnen voor de geluiduitstraling van de geveldelen van het gebouw zijn afgeleid van geluidmetingen ter plaatse.

Een rekenmodel dat met Geomilieu is opgezet berekent de geluidsbelasting van de omgeving.