De luchtbehandeling veroorzaakt via de roosters in een tijdelijke polikliniek te hogegeluidniveaus.

Geluidmetingen bevestigen dat niet aan de gestelde eis wordt voldaan. Uit de analyse valt meteen op te maken dat de luchtleidingen niet geisoleerd waren. Tevens moest een geluiddemper worden geplaatst bij de luchtverdeelkast.