Voor een redelijk objectieve bepaling van de spraakverstaanbaarheid is een methode ontwikkeld die is gebaseerd van de verandering van de modulatie van het stemgeluid op het traject van de spreker naar de luisteraar.

Een zendapparaat produceert op de sprekerspositie een gesimuleerd stemgeluid in de vorm van intensiteitgemoduleerde ruisbanden. Op de luisteraarpositie meet een microfoon het resulterende signaal dat, afhankelijk van de kwaliteit van de gehoorruimte, meer of minder verzwakt zal zijn. De modulatiereductie, uitgedrukt in Speech Transmission Index (STI), zal afhankelijk zijn van de aanwezigheid van nagalm, achtergrondlawaai en/of echo’s. In de theoretische benadering worden 7 ruisbanden elk gemoduleerd met 18 verschillende frequenties. Voor de gehele beschrijving van de STI zijn dan 7×18=126 modulatiereductiewaarden nodig.

Omdat het meten van 126 modulatiereductiewaarden praktisch te tijdrovend wordt is een snellere RApid STI (RASTI) meetmethode afgeleid. Voor de RASTI meting heeft Brüel & Kjaer het meetsysteem 3361 ontwikkeld bestaande uit het zendapparaat 4225 en het ontvangerapparaat 4419.

Het zendapparaat produceert op de sprekerpositie in 2 octaafbanden 100% intensiteitgemoduleerde ruissignalen. De 500 Hz octaafband wordt gemoduleerd met 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz en 8 Hz en de 2 kHz octaafband wordt gemoduleerd met 0.7 Hz, 1.4 Hz, 2.8 Hz, 5,6 Hz en 11.2 Hz. Het ontvangerapparaat meet op te kiezen posities in de ontvangstruimte de modulatiediepte voor de beide octaafbanden per modulatiefrequentie. Uit de 9 resultaten berekent het ontvangerapparaat direct de RASTI waarde. Deze ligt tussen 0 en 1; een hogere waarde komt overeen met een betere spraakverstaanbaarheid. De RASTI methodiek wordt in de internationale norm IEC 268 part 16 als een representatieve meetmethode voor de spraakverstaanbaarheid aangemerkt.

Opdrachtgever: Facilitair Bedrijf
Locatie: BBL Universiteit Utrecht
Datum: 1-1-2009