Het plaatsen van vangrails vergt een aantal opeenvolgende handelingen. Een montageploeg werkt met een mobiele compressor, een heistelling en pneumatisch handgereedschap. In verband met de verkeersdrukte worden de werkzaamheden vaak ‘s-nachts uitgevoerd. De geluidproductie kan dan een probleem zijn als in de buurt woningen aanwezig zijn. Er moet daarom inzicht zijn in de optredende geluidniveaus op basis waarvan de toelaatbaarheid van deze werkzaamheden, gelet op de geluidhinder, beter kan worden beoordeeld.

Ons bureau heeft bij de in aanbouw zijnde A73 bij Swalmen geluidmetingen verricht. Uit de gemeten geluidniveaus zijn de bronsterkten afgeleid en hieruit de geluidniveaus berekend. Dit is gedaan voor een puntenraster rondom de werkzaamheden zodat de geluidcontouren kunnen worden getekend.

Opdrachtgever: Heijmans
Locatie: A73 Swalmen
Datum: 1-5-2007