Om het akoestisch onderzoek voor het nieuwe racecircuit Raceway te Venraij goed te kunnen opstellen waren betrouwbare geluidvermogenniveaus (bronsterkten) nodig van de autos die op dat circuit rijden.

In een natuurgetrouwe testopzet zijn de geluidniveaus gemeten van de voorbijrazende auto’s en van stationaire auto’s.

Uit de gemeten geluidniveaus zijn de bronsterkten afgeleid.

Opdrachtgever: Harrie Maessen
Locatie: Raceway Venraij
Datum: 1-6-2009