Dieseko te Sliedrecht produceert hydraulische trilmotoren om fundatie elementen verticaal de grond in te trillen. Het gewicht van het blok in combinatie met een hoogfrequent trillende onbalans zorgt voor een snelle plaatsing van de elementen.

Volgens de Machinerichtlijn moet een opschrift op ieder trilblok het geluidvermogenniveau Lw vermelden.

db/a consultants verrichtte geluidmetingen om deze Lw, conform de NEN ISO 3744:1995, te bepalen. Op het terrein te Sliedrecht werd voor de geluidmetingen een een speciale meetopstelling opgericht. Het resultaat is in het Engels gerapporteerd.

Within the framework of the international market, requirements for the noise emission by equipment for use outdoors, is harmonized by the Directive 2000-14-EC of the European Parliament and of the Council. The concerning piling equipment [definition Annex I, item 42] is listed in article 13 and therefore subjected to noise marking only. The basic noise emission must be measured corresponding to NEN ISO 3744:1995.

Opdrachtgever: Dieseko
Locatie: Sliedrecht